Miras Reddi

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/679

K. 2013/1367

T. 7.3.2013

• TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Murisin Mirasçılarının Bir Kısmının Mirası Reddetmiş Olduğunun Anlaşıldığı – Mirası Reddettiğini İleri Süren Davalılar Yönünden Reddi Miras Kararının Sonucu Araştırılıp Bu Kararın Kesinleşen Mirasçılar Yönünden Davanın Husumetten Reddi Gerektiği )

• MİRASIN REDDİ ( Tapu İptali ve Tescil – Mirası Reddettiğini İleri Süren Davalılar Yönünden Reddi Miras Kararının Sonucu Araştırılıp Bu Kararın Kesinleşen Mirasçılar Yönünden Davanın Husumetten Reddi Gerektiği )

• HUSUMET ( Mirası Reddettiğini İleri Süren Davalılar Yönünden Reddi Miras Kararının Sonucu Araştırılıp Bu Kararın Kesinleşen Mirasçılar Yönünden Davanın Husumetten Reddi Gerektiği – Tapu İptali ve Tescil )

4721/m. 605

ÖZET : Dava, tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir. Mirası reddetmiş bir kimseye karşı mirasçı sıfatı ile dava açılırsa dava sıfat yokluğu nedeniyle reddedilir. Somut olayda, murisin mirasçılarının bir kısmının mirası reddetmiş olduğu anlaşıldığı halde, mahkemece mirası reddediğini ileri süren davalılar yönünden reddi miras kararının sonucu araştırılıp, bu kararın kesinleşen mirasçılar yönünden davanın husumetten reddi gerektiğinin düşünülmemesi doğru olmamıştır.

DAVA : Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin S.S. Elit ( Nar Çiçeği ) Konut Yapı Kooperatifi yönetim kurulunun 09.03.2009 tarihli kararı ile davalıların murisi İ. T.’nin 20 no’lu daireye ait peşin bedelli üyeliğini devraldığını ve ortaklık senedinin düzenlendiğini, ancak kooperatifçe üyelere tapuları devredilmediğinden müvekkilinin sadece üyelik devir işlemini gerçekleştirdiğini, müvekkiline devir işlemi yapılması gerekirken müteveffa İ. T. adına tapu tescil işleminin yapıldığını, İ. T.’nin müvekkiline tapu devri gerçekleştiremeden 30.06.2009 tarihinde vefat ettiğini ileri sürerek, davalılar murisi İ. T. adına kayıtlı S.S. Elit ( Nar Çiçeği ) Konut Yapı Kooperatifi nezdindeki 20 no’lu taşınmazın tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılardan T. T., M. T. ve L. M. T.’ye velayeten M. D., Ankara 13.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/109 E, 2010/283 K sayılı kararı ile muris İ. T.’nin mirasının reddine karar verildiğini beyan etmiştir.

Diğer davalılar yargılamaya katılmamışlardır.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; muris kooperatif üyesi iken 09.03.2009 tarihinde üyeliğini davacıya devrettiği, yönetim kurulunun aynı tarihli kararı ile davacıyı peşin bedelli üye olarak kabul ettiği, ancak ferdileşmeyle birlikte 20 no’lu bağımsız bölümün muris İ. T. adına tescil edildiği gerekçesiyle davanın kabulü ile taşınmazın davacı adına tesciline, yargılama giderlerinin davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalılar, T. T., M. T. ve L. M. T.’ye velayeten M. D. ve H. A. T. temyiz etmiştir.

Dava, tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir. Mirası reddetmiş bir kimseye karşı mirasçı sıfatı ile dava açılırsa dava sıfat yokluğu nedeniyle reddedilir. Somut olayda, muris İ. T.’nin mirasçılarının bir kısmının mirası reddetmiş olduğu anlaşıldığı halde, mahkemece mirası reddediğini ileri süren davalılar yönünden reddi miras kararının sonucu araştırılıp, bu kararın kesinleşen mirasçılar yönünden davanın husumetten reddi gerektiğinin düşünülmemesi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılar T. T., M. T. ve L. M. T.’ye velayeten M. D. ve H. A. T.’nin temyiz isteminin kabulü ile kararın davalı T. T., M. T. ve L. M. T.’ye velayeten M. D. ve H. A. T. yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.03.2013 oybirliği ile karar verildi.

Kaynak: kazancı.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>