Miras bırakanın bankadaki parası üzerinde mirasçıların hakları

Kişinin ölümü ile birlikte bankadaki parası üzerinde tüm mirasçılar ortaklaşa hak sahibi olur. Türk medeni Kanunu’nun 640.maddesine bu ortaklık mirasın paylaşılmasına kadar sürer. Paylaşma anına kadar mirasçılardan hiçbiri bankadaki paraya dokunamaz.

TMK’nun “Miras Ortaklığı” başlıklı 640.maddesine göre:

A. Mirasın geçmesinin sonucu Devamı

Evlatlığın miras hakkı

Evlat edinilen şahsa evlatlık denir. Evlatlığın da öz evlat gibi miras hakkı vardır. Miras hukukunun anayasası niteliğindeki Medeni Kanunumuz evlalığın miras hakkını da açık bir şekilde düzenlemiştir. Kanunun 500. Maddesine göre;
“Evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olmazlar..” Denilmektedir.
Buna göre evlatlık, kendisini evlat edinenin öz çocuğuymuş gibi onun mirasında hak sahibidir. Bunun yanında evlatlık kendi öz ailesinden de miras alma hakkı vardır. Kanunumuz evlatlığına hem öz anne-babasından hem de üvey anne-babasından miras alma hakkı tanımıştır. Devamı

Sağ kalan eşin miras payı

Medeni Kanunumuzun 499. maddesi eşin miras hakkını düzenlemektedir. 400 bin lira miras bırakarak ölen bir mirasçı olduğunu varsayalım. Buna göre ölenin sağ kalan eşi birlikte bulunduğu zümreye göre mirasbırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur: <!–more–>

1. Sağ kalan eş, mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri. Yani miras bırakanın çocukları veya torunları hayatta ise eşin miras payı mirasın dörtte biridir. Eş 100 bin liranın hak sahibidir.

2. Mirasbırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı. Miras bırakan öldüğünde çocukları veya torunları hayatta değilse ve ölen eşin anne ve babasından biri veya ikisi hayatta ise bu durumda eşin miras payı mirasın yarısıdır. Eş 200 bin lira hak sahibidir. Diğer 200 bin lira, miras bırakanın anne ve babası arasında eşit olarak paylaşılacaktır.

3. Mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır. Eş 300 bin lira hak sahibidir.

Hak sahibidir diyoruz, alır demiyoruz. Zira bir vecizede de vurgulandığı üzere: miras haktır ama alabilirsen…

________________________________________________________________________________________________________________
Yasal Uyarı: Bu makalenin tüm hakları yazarı Av. Kâzım Üstün’e aittir ve makale, yazarı tarafından Miras Davasi kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Yukarıdaki ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.

Bruce Willis’in Apple karşı miras davası ve Tüketici hakkı ile Telif hakkının çatışması

Basına miras davası şeklinde yansısa da aslında bu tam anlamı ile miras davası değil. Zira ortada ne ölen var ne de açılmış bir miras davası da yok. Bu durum beklenen miras hakkında yoksunluk ya da vasiyetin yerine getirilmesinin imkansızlığı neticesinde ortaya çıkan bir sorun. Basında “Bruce Willis ‘ten Apple’ye miras davası” şeklide yer almışsa da, basına yansıdığı şekliyle Bruce Willis henüz Apple’a dava açılmış değil. Ancak basının da etkisiyle dünya çapında hukukçular arasında başlayan tartışmada; telif hakları ile tüketici haklarının çatışması durumunda hangisine üstünlük tanınacağı konusu gündeme gelmiştir.  Devamı